Στη 10η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS, Ηπατίτιδες & Αναδυόμενα Νοσήματα κύριο μέλημα μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των μέτρων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα μη μετάδοσης της Covid-19 που συστήνει  το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού και o ΕΟΔΥ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022

Tόπος Διεξαγωγής:
Divani Caravel Hotel / Αίθουσες: Horizon & Athens View (Roof Garden)
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21

Γλώσσα Συνάντησης:
Οι επίσημες γλώσσες της Συνάντησης είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Υβριδικός Χαρακτήρας Συνάντησης:
Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση της Συνάντησης.

Εγγραφές – Δικαίωμα Συμμετοχής:
Οι εγγραφές είναι δωρεάν. Η προ-εγγραφή είναι απαραίτητη.

Συμμετοχή με φυσική παρουσία:

  • Φυσική παρουσία με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την αποφυγή μετάδοσης της Covid-19.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στη Συνάντηση είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό και έξοδο τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα της Συνάντησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
  • Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία της Συνάντησης από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:

  • Η Συνάντηση θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.tmg.gr.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του e-mail που έχετε υποβάλλει στην φόρμα εγγραφής σας, καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
  • Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλεται τα ερωτήματα σας στους ομιλητές.

Λοιπές Πληροφορίες:

  • Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.
  • Χορηγούνται 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν τη Συνάντηση.
  • Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

Τεχνική Γραμματεία:
Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη της Συνάντησης. Σε περίπτωση που οι κ.κ. ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία, παρακαλούνται να προσέρχονται, τουλάχιστον, 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

 Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου

 

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Σπυριδούλα Σιαλμά
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: ssialma@tmg.gr
URL: www.tmg.gr